Informacje RODO - Polityka ochrony danych osobowych​

RODO

Korzystając z strony internetowej zostawiają Państwo po sobie informacje, które są przechowywane przez Firmę w celach: marketingowych, analitycznych, bezpieczeństwa. W związku z powyższym, stosownie do treści art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: irad.pl Radosław Jarzyński, ul. Muzyczna 4/34 20-612 Lublin;
  2. W sprawach związanych z Ochroną Państwa danych osobowych należy kontaktować się pod adresem: rodo@irad.pl;
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu monitoringu strony pod kątem bezpieczeństwa, tj. Państwa adresy IP oraz inne identyfikujące dane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty dostarczające rozwiązania informatyczne dla niniejszej strony – wtyczki, hosting, firma Facebook, Twitter oraz firma GOOGLE w związku z powiązaniem strony z rozwiązaniami informatycznymi ww. firmy;
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat;
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO – więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://uodo.gov.pl.

Kontakt

irad.pl Radosław Jarzyński
ul. Muzyczna 4/34
20-612 Lublin
tel. 534-455-200
NIP: 9462681884